Hans Kelsen, Pure Theory of Law

Submitted by: Submitted by

Views: 436

Words: 3633

Pages: 15

Category: Societal Issues

Date Submitted: 03/11/2011 10:19 AM

Report This Essay

Vilniaus universitetas

TARPTAUTINIŲ SANTYKIŲ IR POLITIKOS MOKSLŲ INSTITUTAS

Politikos mokslų bakalauro programa

Teisės teorija

EMILIJA GIEDRAITYTĖ

I kurso, 1 grupės studentė

TEISĖS SAMPRATA: HANSO KELSENO GRYNOJI TEISĖS TEORIJA

DALYKO RAŠTO DARBAS

Vilnius, 2010 m. gruodžio 28 d.

PATVIRTINIMAS APIE ATLIKTO DARBO SAVARANKIŠKUMĄ

Patvirtinu, kad įteikiamas darbas „Teisės samprata: Hanso Kelseno grynoji teisės teorija“ yra:

1. Atliktas mano pačios ir nėra pateiktas kitam kursui šiame ar ankstesniuose semestruose;

2. Nebuvo naudotas kitame Institute/Universitete Lietuvoje ir užsienyje;

3. Nenaudoja šaltinių, kurie nėra nurodyti darbe, ir pateikia visą panaudotos literatūros sąrašą.

Emilija Giedraitytė

Turinys

Įvadas ............................................................................................................................... 3

1. Hansas Kelsenas – pozityviosios teisės atstovas ................................................. 4

2. Teisės mokslo ir gamtos mokslo santykis ........................................................... 5

3.1. Teisinis aktas ................................................................................................ 5

3.2. Teisės norma ................................................................................................. 6

3.3. Pamatinė norma (grundnorm) ....................................................................... 7

3. Teisės ir moralės santykis .................................................................................... 7

4. Teisės ir mokslo santykis ..................................................................................... 8

5. Statinis ir dinaminis teisės aspektai ..................................................................... 9

6.4. Sankcija ........................................................................................................ 9...

Related Essays

Kelson's Pure Theory Of Law
From its origin in 1911 to date, the pure theory of law of Hans Kelsen (1881-1873), doubtlessly a leading law scientist of the 20'th century, is almost
General Theory Of Law
prove that the scientific theory of law must be occupied with the analysis of these abstractions? A rather widespread view assigns a purely artificial and technical
Consider h.l.a Harts Critique Of Austin Positivist Theory Of Law. Do You Think h.l.a Hart Succeeds In Develeping An Alternative Account Of Law Which Is Persuasive
Pure Theory in Penner, Schiff and Nobles (eds), Introduction to Jurisprudence and Legal Theory ... in the preface to The Concept of Law,11 that his work may also be
Donald Black, Theory Of Law
grounds his theory purely on sociology and excludes the psychology of the individual from his assumptions on the behavior of law (Black 7). The theory of law comes