Yes Hallo

Submitted by: Submitted by

Views: 394

Words: 7687

Pages: 31

Category: Literature

Date Submitted: 03/12/2011 06:21 AM

Report This Essay

Indholdsfortegnelse

Problemformulering 2

Indledning 2

Danske virksomheder 4

Virksomhedernes eksport og globalisering. 4

Danske virksomheder i udlandet 5

Arbejdsteorier af etablering til udlandet 7

Etablering i østen 9

Tendenser og muligheder i øst 9

Forbehold om udflytning til Østen 10

Virksomhederne og det økonomiske kredsløb 12

Virksomhederne og udlandet 12

Virksomhederne og Pengeinstitutterne 13

Virksomhederne og den offentlige sektor 14

WTO - World Trade Organization. 14

Grundfos 14

Hvad er Grundfos? 14

Forskning og udvikling 14

Mål 14

Historie 14

Økonomikrise i Rusland medføre fyringer hos Grundfos 14

Socialt engagement 14

SWOT-analyse af Grundfos 14

Målgruppe 14

LEGO 14

LEGO i dag 14

LEGO’S Historie 14

Legoland 14

Logo, Image & Kvalitet 14

Miljø, Emballage & Sikkerhed 14

Omsætning 14

Konklusion 14

Litteraturliste: 32

VEDLAGT:

• BILAG

• PROJEKTDAGBOG

Problemformulering

Med udgangspunkt i hovedemnet “Danske virksomheder i udlandet” vil vi se på hvorfor man vælger at etablere sig i udlandet. Derfor vil vi give eksempler på 2 virksomheder, samt undersøge hvorfor danske viksomheder generelt etablere sig i udlandet. Er der nogle dele af verden der fortrækkes til fordel for andre. Udover det vil vi også se på, hvilken rolle de spiller i det økonomiske kredsløb og hvordan de påvirker hver enkelt sektor, samtidig med at vi også vil undersøge hvad WTO er og står for.

Vi vil også se på hvilke kulturelle forskelle der er ved etablering i udlandet – arbejdsteorier.

Indledning

Vi har som vores projektopgave valgt at beskæftige os med danske virksomheders etablering i udlandet. Vi fandt emnet meget interessant og ville gerne have en større viden inden for dette emne, da der efterhånden er flere og flere danske virksomheder som flytter udenlands. Som underemner har vi blandt andet valgt at undersøge 2 kendte danske virksomheder som har...

Related Essays

She Said Yes
put a gun to her head and asked her if she believed in god. She said yes. Its a story of growing up in the 90's, of peer pressure, adolescents, turmoil, and the
Yes To The Bombing
Description : YES to the boming of Hiro Body of Essay : The bomb was dropped for many reasons and President Truman was faced
Say Yes
society. Furthermore, the reference to color in the short story "Say Yes", symbolizes the husbands strong dislike for African Americans. Wolff symbolize the
Say Yes----Tobias Wolff
his wife's reactions. Are these people understanding each other? If he had said yes, would their relationship have changed? If so, how? From the husband's action to