Cardinal Virtues

Submitted by: Submitted by

Views: 1040

Words: 678

Pages: 3

Category: Spirituality

Date Submitted: 03/21/2011 04:02 AM

Report This Essay

Cardinal Virtues

Prudence is the exercise of sound judgment in practical affairs. It is classically considered to be a virtue, and in particular one of the four Cardinal virtues (which are with the three theological virtues part of the seven virtues).

Justice is the concept of moral rightness patterned moral preferences. based on ethics, rationality, law, natural law, fairness and equity. A conception of justice is one of the key features of society. Theories of justice vary greatly, but there is evidence that everyday views of justice can be reconciled with

Temperance, habitual moderation in the indulgence of a natural appetite or passion, esp. in the use of alcoholic liquors.

Courage, also known as bravery, will, intrepidity, and fortitude, is the ability to confront fear, pain, risk/danger, uncertainty, or intimidation. "Physical courage" is courage in the face of physical pain, hardship, or threat of death, while "moral courage" is the ability to act rightly in the face of popular opposition, shame, scandal, or discouragement.

Sitwasyon:

Prudence- Lahat ng tao ay may karapatang magsabi ng kanilang hinanakit o hinanaing at hindi natin sila dapat na pagbantaan kung sila man ay nagsasabi ng totoo o hindi dahil sa mananaig din ang katotohanan sa huli tulad n gating mga senador ngayon na nagsasabi ng mga masasamang salita tungkol sa pangulo. Dapat silang pagtuunan ng pansin dahil sa iyon ang nasa isip nila.

Justice- Ang hustisya ay para sa lahat sabi ng mga tao pero paaano kung ang hustisya ay binabayaran tulad ng ilang mga judges sa korte na binabayran para maipanalo ang kaso pero meron din naming ibang judges na hindi madadala sap era at ginagawa nila ang kanilang trabaho ng may isip.

Temperance- May mga taong nahuhumaling sa isang bagay at mahirap na para sa kanila na makawala ditto tulad ng pag ka adik sa drugs mahirap sa isang taong nahumaling ditto an makawala pa dahil sa nakagawian na niya ito pero sa huli sila rin ay magsisisi....