Milk Run

Submitted by: Submitted by

Views: 1150

Words: 1588

Pages: 7

Category: Business and Industry

Date Submitted: 04/03/2009 01:01 PM

Report This Essay

MİLK RUN NEDİR??

Küresellesen dünyada üretim, maliyetlerin düsük oldugu düsünülen her yerde yapılabilmekte ve talep olan her yere tasınabilmektedir. Küresellesen rekabetin yarattıgı sartlardan dolayı da firmaların karlılıgı giderek düsmekte ve karlılıga etkisi küçük olan iyilestirmelerin bile degeri giderek artmaktadır. Tedarik zincirininin içinde lojistigin, lojistigin içindeyse nakliyenin ne kadar büyük bir öneme sahip oldugu düsünülürse malzeme tasımasında yapılacak iyilestirmelerin Tedarik Zincirinin kârlılıgına olan pozitif etkisi süphe götürmeyecek bir gerçektir. %ste bu noktada her tedarikçinin kendi basına tasıma planlaması yapması yerine operasyonların planlı bir sekilde birlestirilmesi ve bunu zincirin ortak bir süreci haline getirilmesinin düsünülmesi gerekmektedir: Yani Milk-Run.

 

Milk Run adından da anlasılacagı gibi süt yolu veya sütçü yolu anlamına gelmektedir. Bir sütçünün arabasına doldurdugu sütleri dagıtım noktalarına dagıtması ve dönüste bosları alarak tekrar tesisine dönmesidir. Daha genel anlamıyla söyleyecek olursak bir üreticinin belirli bir mantık çerçevesinde belirlenen tedarikçilerden malzemelerini toplaması, toplanan malzemeleri üretici firmanın tesisine getirmesidir. Araç tekrar toplamaya giderken ise geri dönüsümlü ambalajları veya iadeleri üreticiden alıp tedarikçilere dagıtmasıdır. Bu sistemde zincir üyeleri tasıma faaliyetlerini kendileri planlamayacak, Milk Run sistemince tanımlanan sürece dahil olacaklardır. Sistemde görülen en büyük fayda her bir tedarikçinin ayrı ayrı tasımayla ugrasmasından kaynaklanan maliyetlerin bir havuzda toplanması ve elde edilen bu kaynakla Lojistik Hizmet Saglayıcısının (3PL1) masraflarının karsılanmasıdır. Ayrıca birlikte plan yapmaktan ve birlikte hareket etmekten elde edilecek kârın tüm zincir üyelerine belli oranlarda dagıtılması zincir üyelerinin bu sisteme dahil olma istegini arttıracaktır. 

Milk Run sürecinin basarısı veya basarısızlıgı tedarik zincirinin yapılanmasına baglıdır. Zincir...