Licenta Geopolitica

Submitted by: Submitted by

Views: 783

Words: 16173

Pages: 65

Category: Other Topics

Date Submitted: 11/15/2010 01:32 PM

Report This Essay

CRIMA ORGANIZATĂ-ANALIZĂ GEOPOLITICĂ ŞI GEOECONOMICĂ

CUVÂNT ÎNAINTE

CAPITOLUL I. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND CRIMA ORGANIZATĂ

1.1.Definirea conceptului de crimă organizată

1.2.Criminalitatea organizată – dimensiune internaţională

CAPITOLUL II. PRINCIPALELE ACŢIUNI DIN SFERA FORMELOR DE MANIFESTARE A CRIMINALITĂŢII INTERNAŢIONALE

2.1.Criminalitatea economico-financiară

2.1.1.Frauda in institutiile financiare

2.1.2.Spalarea banilor murdari

2.4.Drogurile-flagel international

2.5.Traficul de arme,munitie,materiale explozibile si radioactive

2.6.Terorismul international

2.7.Bioterorismul – formă a terorismului secolului al XXI-lea

CAPITOLUL III. ANALIZĂ GEOPOLITICĂ SI GEOECONOMICĂ LA NIVEL DE ORGANIZAŢIE CRIMINALĂ

3.1. Crima organizată în fostele state totalitare

3.1.1..Mafia rusa

3.1.1.1.Istoricul crimei organizate in spatial ex-sovietic

3.1.1.2.Organizatii criminale ruse

3.1.1.3.Forme de manisfestare a mafiei rusesti

3.1.2. Triadele chinezesti

3.1.2.1Geneza organizatiilor mafiote chinezesti

3.1.2.2.Structura triadelor

3.1.2.3.Prezentele tendinte ale triadelor chinezesti

3.2. Crima organizată în statele democratice

3.2.1. Mafia italiana

3.2.1.1.Caracteristici ale organizatiilor criminale italiene

3.2.1.2.Organizatii mafiote italiene

IV. ORGANIZAŢII ŞI ORGANISME INTERNAŢIONALE ŞI NAŢIONALE CU ATRIBUŢII ÎN COMBATEREA CRIMEI ORGANIZATE

4.1. Modalităţi juridice de cooperare

4.1.1. Preocupări ale Organizaţiei Naţiunilor Unite

4.1.2. Preocupări ale Consiliului Europei

4.2. Organizaţii ale poliţiei de luptă împotriva crimei organizate

4.2.1. Organizaţia Internaţională de Poliţie Criminală (O.I.P.C.) – INTERPOL...