Qweqweqw

Submitted by: Submitted by

Views: 785

Words: 477

Pages: 2

Category: English Composition

Date Submitted: 02/14/2011 02:42 AM

Report This Essay

One And Only You

Parokya Ni Edgar

Verse 1:

Bm

It took

F#

One look

Ab

Then forever lay out

E

In front of me

Bm

One smile

F#

Then i died

Ab

Only to be

E

Revived by you

Bm

There i was

F# Ab

Thought i had everything figured out

E Bm

It goes to show there's too much i know

F# E (pause)

Bout the way life plays out

Bm F# E

I take one step away

Ab-F#

Then i find myself

Bm

Coming back to you

F#

My one and only

Ab Bm

One and only you

Verse 2:

Now i know

That i know not a thing at all

Except the fact that i am yours

And that you are mine

Oh they told me that

This wouldn't be easy

And oh

I’ll not want to complain

(Repeat Chorus 2x)

STA. CRUZ PAOMBONG BULACAN

STA. CRUZ NATIONAL HIGH SCHOOL

Pebrero __ , 2011

Mahal na Kapitana Lolita ,

Isang mapagpalang araw !

Kami po na mga mag-aaral na nasa ika apat na antas ay magsasagawa ng “ Harana Sa Kapaligiran “ bilang pagsasagawa n gaming proyekto sa Edukasyon sa Pagpapahalaga. Ito po ay naglalayon ng mga sumusunod:

Maipahatid sa komunidad ang kahalagahan ng kapaligiran (hal. tubigan)

Maipakita na handa ang kabataan na tumugon at makiisa sa mga gawaing kapakipakinabang para sa kapaligiran

Makalikom ng sapat na pondo at makabili ng halaman upang mapagandang muli ang bakuran ng Sta. Cruz National High School tugon sa Clean and Green Project ng Panlalawigan ng Bulacan

Kaugnay ng nabanggit

humihingi po kami ng pahintulot upang maisagawa ang aming gawain sa ika __ ng Pebrero 2011 ganap na 5:00 ng hapon sa mga piling bahay ng baranggay.

Gumagalang ,

Jomark Baronda

PAngulo ng Gawain

Sinang ayunan ni ,

Besilda R Lopez

Guro sa Edukasyon sa Pagpapahalaga IV

STA. CRUZ PAOMBONG BULACAN

STA. CRUZ NATIONAL HIGH SCHOOL

Pebrero __ , 2011

Mahal na Ginang/Ginoo

Isang mapagpalang araw !

Kami po na mga mag-aaral na nasa ika apat na antas ay magsasagawa ng “ Harana Sa...

More like this