Cory Aquino

Submitted by: Submitted by

Views: 2108

Words: 1148

Pages: 5

Category: World History

Date Submitted: 03/11/2011 05:39 AM

Report This Essay

Filipino

Ang Buhay at Pag-aaral ni Rizal

Sa Calamba- unang nag-aral si Rizal sa Calamba at Binan.

Ang Unang Guro- Ang kanyang ina, tatlong tiyuhin na sina Tiyo Manuel (pagpapalakas ng katawan), Tiyo Jose Alberto (kahalagahan ng aklat) at Tiyo Gregorio (pagpapahalaga sa sining)

Mga Inupahang Guro – Maestro Celestino, Maestro Lucas Padua at Leon Monroy.

Ateneo

| Unang guro si Padre Jose Bech

| Isang medalya lang ang nakuha niya mula sa Latin (Ikatlong Taon)

| Naging interno sa Ateneo (Ikaapat na Taon)

| Nakamit ni Rizal ang pinakamataas na grado sa lahat ng asignatura – Pilosopiya, Bayolohiya, Kimika at Wika (Huling Taon sa Ateneo)

UST

Mga Babae Sa buhay ni Rizal

1. Julia

2. Segunda Katigbak (First love & first kabiguan)

3. Bb. L (Jacinta Laza)

4. Leonora Rivera

| 1878- Kumuha ng kursong Medisina

| Kumuha pa rin siya ng bokasyonal sa Ateneo upang maging mahusay na agrimensor

| Mayo 21, 1878 –kumuha ng pagsusulit sa pagka-agrimensor

| Nobyembre 25 1881- nakamit ang lisensya

| Pebrero 1880 A Filipinas (Sa Pilipinas)

| Disyembre 8, 1880 Junto Al Pasig( Sa Tabi ng Pasig)- dulang isinulat ni Rizal na itinanghal sa Ateneo

| 1881 – isinulat ang tulang alay kay Padre Pablo Roman(Rektor ng Ateneo)

Mga Dahilan ng Pag-alis ni Rizal sa UST

1. Hindi siya nasisiyahan sa pamamaraan ng pagtuturo.

2. Ibig niyang magpakadalubhasang mabuti upang mapagaling ang mga mata ng kanyang ina.

3. May hangarin siyang masaksihan at mapag-aralan ang kabuhayan ng mga tao sa Europa.

Mga Paglalakbay

1. Biyahe Patungong Maynila

2. Paglisan

3. Paglalakbay

4. Sa Singapore

5. Mga Panaginip ni Rizal

6. Sa Point De Galle

7. Sa Colombo

8. Patungong Suez

9. Sa Marseilles

10. Sa...