Advertising

Submitted by: Submitted by

Views: 331

Words: 5350

Pages: 22

Category: Business and Industry

Date Submitted: 09/18/2012 11:38 PM

Report This Essay

2012 现代传播集团 MODERN MEDIA GROUP

广州 GUANGZHOU

广州市珠江新城华夏路8号合景国际金融广场15楼 邮编:510623

15/F, International Finance Place, No.8 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District,

Guangzhou 510623, China

Tel: (8620) 3879 1622 Fax: (8620) 3879 1623 E-mail: gz@modernmedia.com.cn

上海 SHANGHAI

上海市淮海中路300号香港新世界大厦49楼 邮编:200021

49/F, HongKong New World Tower, No.300, Middle Huaihai Road, Shanghai 200021, China

Tel: (8621) 6335 3637 Fax: (8621) 6335 3635 E-mail: sh@modernmedia.com.cn

北京 BEIJING

北京市朝阳区工体东路甲2号中国红阶1座5楼 邮编:100027

5/F, No.A2, China View, East Gongti Road, Chaoyang District, Beijing 100027, China

Tel: (8610) 6561 5550 Fax: (8610) 6561 0819 E-mail: bj@modernmedia.com.cn

MEDIA KIT 2012

深圳 SHENZHEN

深圳市福田区竹子林求是大厦西座29楼 邮编:518040

29/F, West Tower, Qiushi Center, Zhuzilin, Futian District, Shenzhen 518040, China

Tel: (86755) 8831 6511 Fax: (86755) 8831 6986 E-mail: sz@modernmedia.com.cn

香港 HONG KONG

香港鰂鱼涌英皇道1063号11楼1101~03室

Suite 1101-03, 11/F, 1063 King’s Road, Quarry Bay, Hong Kong,China.

Tel: (852) 2250 9188 Fax: (852) 2891 9719 E-mail: hk@modernmedia.com.cn

台北 TAIPEI

台北市大安区信义路五段7号101大楼46楼F1室

F1, 46/F, Taipei 101 Tower, No.7,5 Section, XinYi Road, Taipei,Taiwan,China.

Tel: (8862)8101 1066 Fax: (8862)8101 1055

杭州 HANGZHOU

杭州市德胜路385号银都大厦1708室 邮编:310015

Rm. 1708, Yindu Building, No.385, Desheng Road, Hangzhou, Zhejiang 310015, China

Tel: (86571) 8839 4938 Fax: (86571) 8839 4938

成都 CHENGDU

成都市人民南路1段86号城市之心大厦10楼M单元 邮编:610016

Unit M, 10/F, City Center Building, No.86, Branch 1, South People's Road, Chengdu 610016,China

Tel: (8628) 8620 2278 Fax: (8628) 8620 3258

南京 NANJING

南京市上海路42号 邮编:210029

No.42, Shanghai Road, Nanjing 210029, China

Tel: (8625) 8472 2750 Fax: (8625) 8472 2750

大连 DALIAN

大连市中山区武汉街73号写字楼2301室 邮编:116001

Rm.2301, Office Building, No.73, Wuhan Street, Zhongshan District, Dalian 116001, China

Tel: (86411) 8881 2309 Fax: (86411) 8881 2309

哈尔滨 HARBIN

哈尔滨市道里区中央大街160号天植大酒店502室 邮编:150010

Rm.502, Tianzhi Hotel, No.160, Center...