Tarlac Dike

Submitted by: Submitted by

Views: 2469

Words: 2601

Pages: 11

Category: Other Topics

Date Submitted: 02/16/2011 02:03 AM

Report This Essay

Achievement Test SIBIKA 1

Bilugan ang titik ng tamang sagot.

1. Pilipino ang batang ipinanganak sa _______________ .

a. Pilipinas

b. Tsina

c. malaysia

2. Ang batabg may ama at ina na Pilipino ay isang _______________ .

a. Amerikano

b. Hapones

c. Pilipino

3. Pilipino ang batang ang ama ay dayuhan at ang ina ay Pilipino.

a. Hindi

b. Oo

c. Siguro

4. Ang mga Tagalog, Igorot, Boholano at Badjao ay mga dayuhan?

a. Oo

b. Hindi

c. Siguro

5. Pilipino ang batang ang ama at ina ay mga dayuhan.

a. Siguro

b. Oo

c. Hindi

6. Ang mamamayan ng Pilipinas ay mga.

a. Pilipino

b. Amerikano

c. Espanyol

7. Pilipino ang mga.

a. Amerikano at Tsino

b. Hapones at Italyano

c. Cebuano at Badjao

8. Ang mga taga – ibang bansa na nasa Pilipinas ay mga.

a. Katutubo

b. Probinsyano

c. Dayuhan

9. Ang ating mga kapwa Pilipino ay dapat nating.

a. Mahalin

b. Awayin

c. Itaboy

10. Dapat nating _______________ ang ating pagiging Pilipino.

a. Itago

b. Ipagmalaki

c. Pangarapin

11. Dapat ka bang malungkot kung hindi mo kasingtangkad ang iyong kaibigan?

a. Oo

b. Hindi

c. Siguro

12. Dapat mo bang ipagyabang ang iyong anyo kung naiiba ito sa nakakarami?

a. Oo

b. Hindi

c. Siguro

13. Karamihan sa mga Pilipino ay may _______________ balat.

a. Kayumangging

b. Maputi

c. Maitim

14. Ang _______________ ng maraming Pilipino ay hindi matangos at hindi rin pango.

a. Mata

b. Ilong

c. Tenga

15. Modelo o kawangis ng mundo.

a. Mapa...