Homosekswal

Submitted by: Submitted by

Views: 13593

Words: 3202

Pages: 13

Category: Other Topics

Date Submitted: 03/30/2011 05:56 AM

Report This Essay

ANG ORYENTASYON AT PANANAW NG MGA ESTUDYANTE NG AMACCER EAST RIZAL TUNGKOL SA SAME- SEX RELATIONSHIP.

Isang Pag-aaral na Isinagawa

Bilang Kahingian sa Asignaturang FILI0209

Pagbasa at Pagsulat Tungo sa Pananaliksik

Ikatlong Traymestre TA 2010-2011

nina

Justine Paul Catabijan

Frances Lyne Laggui

Eric John Macahis

John Gilbert Penarejo

Aleli Cala

kay

Gng. Neriza C. Pesigan

Guro

I. Ang Suliranin

A. Rasyonal

Ang homosekswalidad ay ang atraksyon sa pagitan ng dalawang indibidwal na may parehong kasarian. Ito ay nagmula sa Griyegong Salita na homo,na ang ibig sabihin ay pareho. Kadalasan,ang homosekswalidad ay naiuugnay sa sexual orientation ng isang tao. Ngunit nagkakaiba sila sa aspeto na ang sexual orientation ay tumutukoy sa buong pagkatao ng indibidwal na kanyang dadalhin habang buhay. Noong panahon ni Abraham,ang homosekswalidad ay tinuturing na isang mabigat na kasalanan,at ang mga napapatunayang may sala ay sinusunog sa harap ng publiko upang "malinis ang kanilang mga kaluluwa. Sa kasalukuyan,ang homosekswalidad ay masasabing tanggap sa lipunan. Sa Amerika at iba pang mga bansa,bagamat mayroon pa ring diskriminasyon,ay liberal na ang pagiisip ng mga mamamayan ukol dito. Ang Pilipinas,ay isang Katolikong Bansa,kaya hindi rin malayo sa ganitong kalagayan.

B. Layunin ng Pagaaral

Ang pamanahong papel na ito ay nagbibigay ng impormasyon hinggil sa pagtanggap ng pamilya sa isang homosekswal at ang mga isyung kinkaharap nito at naglalayong matugunan ang mga sumusunod na layunin:

1. Gaano katanggap ang pagiging homosekswal sa Pilipinas at paano nila ito itinuturing?

2. Anu-ano ang mga pinagdadaanan ng isang homosekswal kung siya ay tanggap na ng kanyang pamilya? Hindi tanggap ng kanyang pamilya?

3. Anu-ano ang mga suliranin ang kinakaharap ng isang homosekswal?

4. Gaano kabukas sa isipan ng publiko sa mga isyung kinakaharap ng isang homosekswal tulad ng "sex change" at "same sex marriages"?

5. Ano ang...