Hrm of Company

Submitted by: Submitted by

Views: 1023

Words: 4649

Pages: 19

Category: Business and Industry

Date Submitted: 09/13/2009 10:19 AM

Report This Essay

LỜI MỞ ĐẦU

Như lời của Jeff Alef, phó tổng giám đốc điều hành, kiêm giám đốc bộ phận nhân sự tại ngân hàng đệ nhất Chicago đã nói.

“Đã có một thời, nguồn vốn được sử dụng như là một lợi thế cạnh tranh, nhưng ngày nay khả năng huy động vốn với số lượng lớn là điều dễ dàng. Cũng có lúc, công nghệ tạo ra cho bạn một lợi thế cạnh tranh, thậm chí việc này cũng dễ dàng đạt được trong thời đại ngày nay cùng với xu thế toàn cầu hóa và quốc tế hóa. Và cũng có lúc, cụ thể là trong lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ tài chính, khi mà chu kỳ bán rã của sản phẩm rất dài. Giờ đây, bạn không thể duy trì lợi thế cạnh tranh lâu dài dựa trên loại sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn cống hiến. Lợi thế duy nhất và lâu dài là con người.”

Nhận định này đã được thực tế chứng minh qua những thành công của các công ty lớn trên thế giới như: Walmart, Microsoft, Pepsi,…Hay như tại Việt Nam là các công ty Kinh Đô, Thái Tuấn, SCB và rất nhiều những công ty khác coi trọng nguồn nhân lực thì họ luôn là những người dẫn đầu. Chính vai trò và thách thức lớn của nguồn nhân lực để tạo ra và duy trì năng lực cạnh tranh cho tổ chức đã lôi cuốn một sinh viên mới ra trường đầy nhiệt huyết như em để có thể học hỏi và thể hiện những gì đã tiếp thu được trên giảng đường đại học. Em tin rằng sau khóa học và thực tập tại công ty Pepsico lần này, khả năng nhận diện và phân tích vấn đề của em sẽ đuợc nâng cao nhiều hơn, đặc biệt trong lĩnh vực nhân sự.

I/ THỰC TRẠNG CÔNG TY

Là một công ty tư nhân chuyên phân phối độc quyền trang thiết bị văn phòng-sản phẩm của công ty nổi tiếng tại Mỹ-Giám đốc công ty kiêm vị trí chủ doanh nghiệp

Chính sách kinh doanh đúng đắn của công ty đã nhanh chóng đưa công ty lên vị trí thứ 2...